Багатур Груп е една от новите и динамично развиващи се компании в сферата на охранителната индустрия в България.
Още от създаването си през 2014 година компанията инвестира в развитието на своите продукти и услуги и не на последно място - в професионалната квалификация на своите служители.

По този начин Багатур Груп предлага на своите клиенти от цялата страна най-добро качество услуги спрямо техните специфични изисквания.
Дейността на Багатур Груп покрива пълния спектър услуги за сигурност:

  • Охранителни услуги
  • Касови услуги
  • Мониторинг и контрол
  • Електронни системи за сигурност
  • Консултантски услуги
  • Обучение.

Във Багатур Груп работят професионалисти, обучени по международните стандарти за сигурност и охрана.

©2018 Багатур Груп. Всички права са запазени.